Värdera Online

Allmänna villkor

Tjänsten

 1. Den här tjänsten är till för dig som konsument eller företag som önskar sälja din begagnade bil på ett
  tryggt och säkert sätt via ett seriöst och stabilt bolag (Gocar Sverige AB dotterbolag till Trading
  Solutions AB). Vi vill att du ska få en så smidig affär som möjligt. Det är därför vi bara säljer din bil till
  en av oss godkänd bilhandlare. Vi har troligtvis landets största nätverk av bilhandlare i hela Europa.
  35.000 bilhandlare kan buda på din bil. Du slipper den frustration och oro som det innebär att sälja
  bilen privat. Samtidigt får du rättvist betalt och slipper jämföra med andra tjänster.
 2. Via www.gocar.se får du en onlinevärdering av din bil gratis. Om du endast är ute efter en värdering så
  kan vi inte hjälpa dig mer än med den robotvärdering du får online. Tjänsten är till för dig som vill gå
  vidare och sälja din bil tryggt, snabbt och enkelt till ett bra och rättvist pris.
 3. Vi har inga långa, krångliga avtalstexter. Det enda som gäller får plats här, på ett blad A4-papper.

  Bilar
 4. Vi säljer bilar till handlare. Det innebär att vi inte köper bilar som är importerade (annat än
  direktimporterade till agent eller handlare), tidigare registrerad som Taxi, tidigare stulna, utförsäkrade
  av försäkringsbolag, eller bilar med andra onormala avvikelser. Inte heller optimerade bilar (annat än
  av tillverkare eller auktoriserad, godkänd optimering), eller specialbyggda bilar som gör att bilen
  avviker från ett normalt skick. Vi har också vissa begräsningar på bilens ålder och miltal, som vi tillåter.

  Test av bilen
 5. Våra köpkunder (de största bilhandlarna i Sverige och Europa) köper bilarna osett. De litar på vår
  garanti att bilen är i utlovat skick. Det är ett skäl till att du uppriktigt och ärligt behöver beskriva bilen
  innan bud. Det är också skäl till att vi behöver kontrollera bilen på en opartisk och specialutbildad
  besiktningsstation alternativt genom ett fordonstest hemma hos dig innan vi är klara, ett så kallat
  fälttest.
 6. Test på besiktningsstation görs antingen före eller efter en auktion och fälttest alltid efter en auktion.
 7. Om avvikelser och fel hittas vid besiktning som avviker mot angivet skick, görs avdrag på budet från
  bilhandlaren. Självklart försöker vi hitta en schyst och rättvis affär som är dig till största möjliga nytta.

  Ansvar
 8. Tjänsten är utformad så att det ska vara riskfritt för dig. Vi garanterar att köparens bud är bindande
  förutsatt att bilen är i ett överenskommet och annonserat (begagnat) skick, att budet inte är
  uppenbart fel (över marknadspris) och att bilen kan hämtas inom överenskommen annonserad och
  rimlig tid (utan onödig fördröjning).
 9. Inför test, oavsett om det är på besiktningsstation eller via ett fälttest, behöver du se till att bilen är
  ren och går att kontrollera. Den behöver inte vara helt nytvättad, men är bilen så smutsig eller full av
  snö att en rättvis kontroll in- och utvändigt inte är möjlig, ja då behöver ju bilen tvättas.
 10. Vi köper in skuldfria bilar. Det blir det en smidigare upplevelse för dig som kund om alla skulder är
  betalda. Skulle det ligga en skuld på bilen när vi tar in den, ifrån en parkeringsbot exempelvis, så kan vi
  ändå lösa det. Vi har rätt att helt enkelt dra av skulden ifrån ditt pris vid hämtning alternativt lösa det
  via en faktura till dig senare efter hämtning.
 11. Efter besiktningen sköter vi dialogen med köparen. Du slipper inblandning. När bilen är såld, tar vi
  också ansvar för eventuella reklamationer p.g.a. avvikelser i bilens skick gentemot köparen.
 12. Som grund för all försäljning av bilar från en konsument gäller Köplagen (1990:931). Den gäller oavsett
  vad som sägs om ”befintligt skick” eller annat. Tyvärr är reklamationer vanligt förekommande både i
  den vanliga bilhandeln (B2C) och mellan privatpersoner (C2C). Det blir mycket lättare att sälja bil när vi
  är ärliga om bilens skick.
 13. Om du som säljare har känt till fel som finns på bilen och inte upplyst om dessa, eller om bilen på
  något annat sätt avviker från vad vi som köpare har anledning att förutsätta, kan bilen anses felaktig.
  Ålder, miltal och pris på bilen spelar in i vad vi som köpare har anledning att förutsätta.
 14. Det innebär i så fall en dialog mellan oss (Gocar) som förmedlare/köpare och dig (kunden) som säljare.
  Du behöver aldrig prata med köpkunden av bilen (bilhandlaren). Självklart försöker vi som alltid göra
  en schyst och rättvis affär som är dig till största möjliga nytta även om bilen beskrivits på ett felaktigt
  sätt av någon anledning och vi behöver reklamera köpet helt eller delvis.

  Avbryta försäljningen
 15. Tjänsten är kostnadsfri och helt förutsättningslös för att få bilen värderad eller delta i en första auktion
  ”Första chansen”. Första chansen är en auktion med särskilt utvalda bilhandlare för att snabbt ge dig
  ett seriöst och konkurrenskraftigt bud på bilen. Om du inte gillar budet kan du enkelt tacka nej och
  hoppa av.
 16. Om den första auktionen med utvalda handlare inte gick som vi hoppats på har vi ett ess i rockärmen –
  ”Andra chansen”. I Andra chansen öppnar vi upp hela vårt europeiska auktionsnätverk som normalt
  bara är reserverat för företag med stora bilflottor. För att få delta i Andra chansen behöver bilen vara
  kontrollerad på en opartisk och specialutbildad besiktningsstation innan auktion som vi bokar in dig
  på.
 17. När du har tackat ja till ett bud och har fått köpehandlingar skickade till dig så finns en symbolisk
  avbrottsavgift om du skulle utebli från ett biltest eller hoppa av. Avgiften finns för att vi bokar upp
  testet och att köparen räknar med att få köpa bilen.
 18. Samma sak gäller om du tackar nej till affär efter ett genomfört test. Då tas en avgift ut för jobb och
  kostnad för att ha testat din bil. Självfallet får du med dig testet som tydligt visar skicket på din bil. Det
  är en värdehandling.

  Process och Betalning
 19. Först ställer vi frågor om bilen under ca 10 minuter. Efter att du godkänt vår sammanställning om din
  bil startar vi auktionen Första chansen. Inom någon dag hör vi av oss till dig med bud från intresserade
  köpare.
 20. Är nöjd med priset och har tackar ja så återstår att samla ihop alla lösa tillbehör och att lämna in bilen
  på en av våra specialutbildade besiktningsstationer alternativt att vi testar bilen hemma hos dig i ett
  fälttest. Vi bokar en tid åt dig. Vill du få chans till allra högsta bud vinner du på att testa bilen innan
  auktion. Då slipper du eventuella avdrag efter att budet kommunicerats. Det är helt frivilligt, men
  öppnar också upp Andra chansen, den andra, stora internationella auktionen vi nämnde tidigare.
 21. Stämmer bilens testade skick överens med din beskrivning och hur vi annonserat bilen, då är du klar!
  Därefter ska du bara lämna över bilens registreringsbevis och samtidigt kontrollera att betalningen
  kommer in på ditt konto direkt. Vi löser alltid eventuella billån på bilen och betalar mellanskillnaden
  till dig, snabbt, tryggt och säkert. Till det behöver du hämta ut en lösenoffert från bilens finansbolag.
 22. Företag betalar vi till bankgiro och privatpersoner betalar vi blixtsnabbt och säkert i realtid till alla
  storbanker, utan extra kostnad för dig. Du behöver aldrig lämna ut några bankuppgifter till oss, vi
  behöver bara att du identifierar dig via mobilt bankid.

  Klagomål
 23. Vi vill att du ska vara nöjd med din upplevelse hos oss. I första hand kan du ringa och söka en av våra
  chefer i de fall du är missnöjd. Om du har en reklamation önskar vi att du också skickar ett skriftligt
  underlag till oss. Om vi inte lyckas nå en överenskommelse så rekommenderar vi att du kontaktar en
  konsumentvägledare. Vid eventuell tvist har vi som policy att alltid följa utlåtanden från Allmänna
  reklamationsnämnden.